Overenie kvality KS

 

VEDECKÉ OVERENIE FUNKČNOSTI GKS 100 Forte

Výsledky overení antibiotickej funkčnosti koloidného nanostriebra vyrobeného generátorom GKS 100 Forte a snímka z elektrónového mikroskopu nášho koloidu.


Obrázok spod elektrónového mikroskopu – koloid striebra vyrobený pomocou GKS 100 Forte

Merítko v dolnej časti snímku - 0,1 µm
-------------------------------------------------------------------------------------------------Obrázok spod elektrónového mikroskopu – koloid striebra vyrobený pomocou iného generátora – je vidieť zhluky strieborných častíc v koloide

Merítko v dolnej časti snímku - 0,1 µm

 

Spoločnosť Z - Technology s.r.o. je seriózny výrobca a distribútor kvalitných a overených výrobkov.

Na všetky výrobky spoločnosti je poskytovaná záručná doba v zákonom stanovenej dĺžke - teda 24 mesiacov od dátumu predaja.