Prevádzkovateľ

 
Zappertechnology EU s.r.o.
Hlavná 115/23A
Štúrovo 943 01

IČO: 51 729 849
IČ DPH: SK 2120 805 962
Registrovaná na Okresnom súde Nitra, vložka č.: 46030/N, oddiel: sro
 
Bankové spojenie:
IBAN: SK12 0200 0000 0039 9833 5851

tel: 036 7510 270 
Pondelok-Piatok: 9:00 - 15:30Reklamácie, servis:

Zappertechnology EU s.r.o.
sklad
Lipová 8
Štúrovo 943 01

IČO: 51 729 849
IČ DPH: SK 2120 805 962
Mobil: 0949 855 020
email: zappertechnology2013@gmail.com