Plazmový generátor RPZ 15

Plazmový generátor RPZ 15

 
Plazmový generátor RPZ 15 je experimentálny prístroj a nie je určený k liečeniu ľudí. RPZ 15 plazmový generátor nie je zdravotnícky prostriedok.
 
Uvádzame plazmový generátor RPZ 15, ktorý využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov - Dr. Royala Raymonda Rifa.

Pred rokmi začala spoločnosť Z-technology s.r.o. s konštrukciou RPZ generátoru (mometálne v predaji verzia 15). Cieľom nebolo vytvoriť priemerný prístroj, zámerom bolo naviazať na úspěšnú konštrukciu Super Ravo Zapperu – mať teda aj plazmový generátor, ktorý bude svetovým výrobkom. Po niekoľkých nevhodne zvolených zapojeniach sa podarilo vyvinúť v skutku unikátne obvody a tak vznikla finálna verzia generátoru - verzia RPZ 14. Vývoj generátoru RPZ 14 trval 3 roky. Generátor bol v prevádzke od roku 2008, kedy vzniklo niekoľko súkromných klinických posudkov, ktoré vzbudili pozornosť a poukázali na výnimočnosť produktu.

RPZ 15 má originálnu, prepracovanú, jedinečnú konštrukciu silových obvodov, ktoré zaručujú to, čo sa počas vývoja očakávalo. Výstupný signál nie je len bežný obdĺžnikový alebo sínusový signál s rozsvietenou žiarivkou. Tento plazmový generátor českej konštrukcie od Z-technology s.r.o. pracuje presne bez skreslenia výstupných impulzov od 1Hz až do 900kHz. Konštrukcia tohto prístroja je veľmi presná, špecifická, viacero súčiastok je vyrábaných individuálne pre spoločnosť Z-technology s.r.o. a vývoj a výroba vysokonapäťových súčastí je kompletne dodávaná z Kanady. Na výstupe, ktorý zapaluje plazmový výboj je skokové napätie 5000-8000V, skokové prúdové nárazy dosahujú niekoľko stoviek ampérov. Trubice sú vyrábané s presným zložením vzácnych plynov. (ideálna vzdialenosť vzorky od trubice 1,5m - 3m). Toto zloženie plynov je kľúčové. Každý plyn má iné schopnosti, ktoré zásadne ovplyvňujú konečný požadovaný efekt prístroja. Požadovaným efektom nie je myslená farebnosť plazmového výboja. Výsledkom snahy je spokojnosť veľkého počtu zákazníkov, výskumníkov, ktorí majú vzácne skúsenosti. 

Poznámka: Optický účinok zapálenia plazmového výboja je takmer pre každé zariadenie iný. Inými slovami, každé zariadenie pri rovnakej frekvencii môže opticky vyžarovať iné optické spektrum. Tento účinok je sekundárny vzhľadom na účinnosť RPZ 14 (15) a nemá žiadny vplyv na funkciu prístroja. Hneď po zapálení plazmového výboja je nastavená frekvencia okamžite vyžarovaná RPZ 14 (15) do okolia generátora. Farba alebo intenzita "svetla" z trubice v žiadnom prípade neurčuje správnu funkciu a účinnosť RPZ 14 (15). Koniec životnosti trubice možno badať na okrajoch vo vnútri čiernym sfarbením. Toto čierne sfarbenie neznemožňuje funkčnosť a nemá vplyv na účinnosť. Pokiaľ trubica svieti pri spustených frekvenciách, obsahuje vyžadované zloženie vzácnych plynov. Tento jav môže trvať aj niekoľko týždňov (v závislosti od intinzity používania prístroja). K zničeniu trubice a tým aj nefunkčnosti prístroja RPZ 15 dochádza v momente, keď trubica prestane svietiť úplne. 

Poznámka: Dostupné tzv. "plazmové generátory", ktoré produkujú "blesky", sú založené na princípe Teslovho transformátora a nemajú nič spoločné s princípom, ktorý vyvinul Dr. Royal Raymond Rife. Títo "výrobcovia" uvádzajú na svojich webových stránkach zavádzajúce informácie. Každý má možnosť presvedčiť sa o účinosti a vytvoriť si vlastný úsudok o tom, že dekoratívne osvetlenie pravdepodobne nie je tou správnou voľbou...

 

Technické parametre RPZ 14 (15) :

Životnosť plazmových trubíc udávaná výrobcom: min. 3000 hodín prevádzky (pri 90 % trubíc je životnosť výrazne dlhšia)
Napájacie napätie: 230 V AC
Spotreba energie približne: 300 W (pri 900 kHz)
Efektívny výkon pri 900 kHz: 225 W
Okamžitý impulzný výkon pri vyššej šírke pásma: približne 7 kW
Rozmery: 61 x 31 x 27 cm
Hmotnosť: 25 kg

 

Frekvenční rozsah:

 • Nižšie pásmo:

  • od 1 Hz do 999 Hz.
  • Možnosť nastavena frekvencie s presnosťou na tisíciny Hz.
  • Dĺžka impulzu 3 uS (mikrosekundy).
 • Vyššie pásmo:
  • od 1 kHz do 900 kHz.
  • Možnosť nastavenia frekvencie s presnosťou na tisíciny kHz.
  • Dĺžka impulzu 200 nS (nanosekúnd)