PrimerCube

PrimerCube je generátor rotačného magnetického poľa. Obsahuje špeciálnu patentovanú misku s osadenými neodýmovými magnetmi. Táto miska je poháňaná jedinečne navrhnutým krokovým elektromotorom, vyrábaným na zákazku iba pre našu spoločnosť. Nastavenie otáčok, čas chodu, zapnutie, vypnutie..všetko je riadené pomocou ôsmich mikroprocesorov a nastavenie hodnôt je riešené dotykovým displejom. Ide o skvelú učebnú pomôcku pre školy, domácnosti, laborátóriá na vykonávanie fyzikálnych pokusov. Čím rýchlejšie sú otáčky, tým sa zvyšuje frekvencia výbojov častíc. Výnimočná štruktúra, magnetický vektorový potenciál vytvára v priestore priesečníky, ktoré sú usporiadané v symetrii.

Generátor vytvára rotáciou pulzy častíc - elektrónov, fotónov - tieto prúdia z rotujúcej misky von, ich fokus je cca 30 cm pred kockou a maximálny dosah je do 1m.

PrimerCube bol vyvinutý v spolupráci s Primerfieldfoundation.