PrimerCube

PrimerCube je generátor rotačného magnetického poľa. Obsahuje špeciálnu misku s osadenými neodýmiovými magnetmi. Táto miska je poháňaná veľmi tichým elektromotorom, vyrábaným na zákazku iba pre našu spoločnosť. Nastavenie otáčok, čas chodu, zapnutie, vypnutie..všetko je riadené pomocou ôsmich mikroprocesorov a nastavenie hodnôt je riešené dotykovým displejom. Ide o skvelú učebnú pomôcku pre všetky základné, vysoké školy a domácnosti na vykonávanie fyzikálnych pokusov.

PrimerCube bol vyvinutý v spolupráci s americkým vedcom Davidom LaPoint.