Laser Technology

Produkty je možné zakúpiť na : www.lasertechnology.sk

 

O laseroch všeobecne

Lasery možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín podľa ich biologických účinkov:

- Vysoký výkon = "tvrdé lasery" - chirurgické lasery

- Nízky výkon = "mäkké lasery" - lekárske lasery

Vysokovýkonné chirurgické lasery sú vhodné na rôzne chirurgické zákroky a operácie vďaka svojim veľmi silným tepelným účinkom (tepelné účinky: rezanie, odparovanie, koagulácia)

Mäkké lasery využívajú fotochemický účinok laserového svetla na spustenie prospešných biologických procesov.

 

Ako funguje mäkká laserová terapia?

Už v roku 1947 výskum ukázal, že mitochondrie v bunkách nášho tela sú citlivé na svetlo. Mitochondrie v rôznych bunkách reagujú rôzne na rôzne vlnové dĺžky (farby) svetla. Z celého svetelného spektra má najsilnejší liečivý účinok červené (napr. 660 nm) a infračervené (napr. 808 nm) svetlo. 

 

"Mäkký laser" má na živý organizmus "BIOSTIMULAČNÝ" (stimulačný) účinok. To znamená, že bunky a tkanivá sa pri osvetlení "mäkkým laserovým svetlom" dokážu rýchlejšie regenerovať (napr. urýchľuje sa hojenie rán). Laserové svetlo tiež zvyšuje metabolizmus buniek a tvorbu nových buniek, tkanív a kapilár. Mäkké laserové svetlo tiež stimuluje imunitný systém.

 

Stručne povedané: laserové svetlo stimuluje schopnosť organizmu liečiť sa!

Okrem toho má na organizmus mnoho priaznivých účinkov: napr. znižuje zápal a opuch, zmierňuje bolesť, znižuje svalové napätie...

 

Aké sú fyziologické účinky mäkkého laserového svetla?

Ošetrenie mäkkým laserom má tri základné liečivé účinky na ľudský organizmus:

1. Tlmenie bolesti

2. Protizápalový

3. Biostimulačný účinok - stimuluje schopnosť organizmu liečiť sa sám!

V našom tele laserové svetlo aktivuje určité enzýmové procesy, ktoré spúšťajú produkciu ATP. ATP (adenozíntrifosfát) je najdôležitejšia forma energie, ktorá poháňa všetky chemické reakcie v každej bunke tela. Dôsledkom zvýšenej produkcie energie je efektívnejšia funkcia buniek (metabolizmu) a rýchlejšia regenerácia, čím sa skracuje čas liečby chorôb. 

Liečba mäkkým laserom nielen zmierňuje príznaky ochorení, ale v mnohých prípadoch odstraňuje aj príčiny ako výsledok zložitého biologického a chemického procesu.

 

Aký je najúčinnejší výkon lasera na  liečbu?

To závisí od ochorenia, ktoré chcete liečiť.

Jednoduchšie mäkké lasery možno zakúpiť v rozsahu 1-10 mW, ktoré majú extrémne dlhý čas liečby a sú vhodné len na stimuláciu povrchu kože. Z lekárskeho hľadiska majú nízku účinnosť.

Ďalší rozsah je 30-250 mW, ktorý je už vhodný na ošetrenie podkožných tkanív, svalov, väzov a malých kĺbov. Tento rozsah však ešte nie je dostatočne účinný na zmiernenie bolesti alebo regeneráciu hlbších svalov a chrupaviek.

400-2000 mW je najvyššia kategória mäkkých laserov. Početné klinické štúdie a praktické skúsenosti ukázali, že pri tomto výkone možno dosiahnuť vynikajúce výsledky pri zmierňovaní bolesti aj v prípadoch, keď boli lasery s nižším výkonom neúčinné. Castano experimentálne dokázal, že pri bolestiach kolenných kĺbov môžu infračervené lasery s vysokým výkonom dosiahnuť podobné výsledky ako liečba steroidnými injekciami (dexametazón).

Tím maďarských lekárov pod vedením Dr. Kláry Barabás experimentálne preukázal, že infračervené lasery s vysokým výkonom (25 J/cm2) možno použiť na spustenie biochemických procesov, ktoré sú potrebné na regeneráciu chrupavky.

 

Safe Laser technológia

Technológia Safe Lasera spočíva v tom, že špeciálny rozptylový povrch premieňa paralelný, pre oči nebezpečný svetelný lúč lasera na lúč, ktorý je pre oko úplne neškodný.

Vďaka tejto novej technológii možno teraz tieto špeciálne "mäkké lasery" bezpečne používať aj doma!

Zariadenia Safe Laser majú nový, špeciálny laserový zdroj svetla, ktorý podobne ako iné lasery vyžaruje polarizované, koherentné, monochromatické svetlo, ale na rozdiel od bežných laserov jeho svetlo nie je paralelné a nedá sa opticky zamerať do bodu.

Táto nová technológia sa nazýva "bezpečný laser".

Poškodenie oka je spôsobené tým, že svetlo dopadajúce na šošovku je šošovkou sústredené na menšiu plochu a výsledná vysoká hustota výkonu môže oko poškodiť.

Svetlo z bežných laserov (takmer paralelných) môže dosiahnuť šošovku oka aj z veľkej vzdialenosti a zaostriť ju do bodu. Výsledná vysoká hustota výkonu poškodí oko.

Optika "bezpečného lasera" rozptyľuje laserové svetlo pomocou systému šošoviek.

Nasleduje sekundárna (terciárna) veľká rozptylná plocha, ktorá zabezpečuje, že šošovka oka nemôže zaostriť svetlo do bodu. Tým sa svetlo rozptýli na veľkú plochu v ohniskovej rovine, takže nevzniká škodlivá hustota výkonu.

Bezpečné laserové zariadenia sú pre oko neškodné, pretože svetlo vychádza z pomerne veľkej rozptylovej plochy, má veľký rozptyl, takže šošovka nemôže zaostriť na malý bod svetla, a preto nepoškodzuje zrakový nerv ani zrakový nerv.

Safe Laser zariadenia sú klasifikované ako laserové zariadenia bezpečnostnej triedy I a II.

Bezpečnostné laserové okuliare sa nevyžadujú.

Musia sa však dodržiavať bezpečnostné predpisy pre lasery triedy I a II!

SL500 Infra a SL1800 Infra = laserové zariadenia "triedy 1",

SL150 = laserové zariadenie "triedy 2",

podľa MSZ EN60825-1 "Požiadavky na bezpečnosť žiarenia pre laserové výrobky" .

- Na klasifikáciu sa použili požiadavky normy pre rozptýlené žiarenie.

- Meranie a klasifikácia vykonané optickým laboratóriom Wignerovho fyzikálneho výskumného centra (predtým KFKI-SZFKI).

-Nedívajte sa do laserového lúča ani ho nesmerujte do očí iných osôb!

- Nemierte laserovým lúčom na reflexný povrch!

- 660 nm žiarenie vyžarované laserovým zariadením (SL30 a SL150) nie je nebezpečné pre oči, pretože automatický žmurkací reflex oka (s reakčným časom 0,25 s) poskytuje ochranu. Ak nie je vložené žiadne optické zariadenie (napr. konvergentná šošovka), nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky (napr. okuliare).

- Hustota výkonu laserového systému (SL500 Infra) pri pozorovacej vzdialenosti definovanej normou spĺňa podmienky laserovej triedy 1 a je bezpečná pre oči.

- Zariadenie sa musí uchovávať mimo dosahu detí!

- Zariadenie sa smie zapínať len vtedy, keď je namierené na cieľovú oblasť!

- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunkčné!

- NEDEMONTUJTE optiku ani nezapínajte optiku, ak je poškodená!

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, servis by mal vykonávať len výrobca.

- Používateľ musí zariadenie používať na vlastné riziko. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.