F-Scan


Fscan DUOPrístroj Fscan DUO je v kategórii prístroja Fscan Compact, ale neobsahuje DIRP funkciu.
V DUO prístroji sú zabudované programy pre možnú elimináciu bolestí.
Prístroj DUO využíva veľmi špecifickú moduláciu dvoch signálov v sinusovom móde. Nazýva sa : Frequency Specific Micro current FSM applications.
Vďaka týmto frekvenciám môže dojsť k úľave od bolesti v rôznych prípadoch.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FSCAN4

Od decembra 2016 je v ponuke najnovšia modelová rada prístrojov Fscan. Ide o 4 generáciu, ktorá má rozšírené technické parametre a vylepšené algoritmy merania DIRP

Vlastnosti :

 

 • Nastaviteľné amplitúdy pre SQUARE a SINE vlnové signály
 • OSCA - nový štandard
 • DIRP pre štandardné skenovanie
 • SUB SCAN režim pre špecifické skenovanie
 • Ku každej frekvenčnej hodnote môže byť pri aplikácii priradené individuálne nastavenie

amplitúda z QUARE vlnového signálu

WOBBLE s individuálnym nastavením

ENVELOPE (oscilácia amplitúdy medzi 0 Volt a pridelenou hodnotou)

TIMER – funkcie

 

 

Veľký farebný dotykový displej 800x480 pixelov s grafickou kapacitou

Individuálny výber frekvencie

Externé úložisko média ChipCard pre spravovanie dát

ZOOM funkcia ako nástroj na editáciu výsledku z DIRP analýzy zobrazené ako krivka

Výstupný port multi signál :

SINE : signály 0,01 Hz až 3 MHz, DC- OFFSET

SQUARE 1 : signály 0,01Hz až 100 kHz, nastaviteľná amplitúda, FULL WAVE

SQUARE 2: signály 0,01Hz až 100 k Hz , nastaviteľná amplitúda, DC- OFFSET

SMART vlny pre vyššiu efektivitu

Navyše napájací port : Zosilnený signál pre pohon príslušenstva 

WIDE výstup šírky pásma do 15 MHz

Individuálna knižnica funkcií až 460 položiek

Zabudovaná EAP funkcia ako voliteľná možnosť STYLUS

EAP Stylus /ako alternatíva/ je zapojený k SENSOR – u špeciálnym káblom

Napájací port pre výkonové aplikátory

 

Špeciály :

 

Špeciálna vlna zo SMART kombinuje hlavnú vlnu s vysokými frekvenciami pre vysokú efektivitu.

 

Čipová karta umožňuje jednoduchú výmenu dát F – SCAN COMPACT a MinDevice .

Čipová karta PLUS umožňuje jednoduchú výmenu dát medzi F-SCAN MOBILE a F-SCAN3 a F – SCAN4.

 

OSCA nový štandard

 

Osca je skratka pre „ Output Signal Control Algorithm“ / výstupný kontrolný signál algoritmu/

 

OSCA je postup ktorý bol vyvinutý s TB – Elektronics. Táto funkcia je používaná na upravenie výstupného signálu do aplikácie v reálnom čase. Veľmi citlivá metóda merania , ktorá sa používa v tomto postupe meria elektrický prúd v rozsahu formy vĺn a celkového odporu mikroampéroch .

 

Elektrické prúdy, ktoré sú generované frekvenčným generátorom sú v súlade impedanciou z „ consumer“ alebo „ load“ . „ Load“ je pripojenie na výkon. V tomto prípade impedancia znamená že „load“ sa nespráva lineárne ako elektrický odpor ale rovnako ako kombinácia z rezistoru a kondenzátora. Preto je „ load“ závislý od frekvencie a aj na aktivovaných vlnových formách.

 

Na F- SCAN prístrojoch vyššej triedy si môžete vybrať medzi“ square“ vlnami a „sine“ vlnami frekvencie sa často pohybujú od 0,01 Hz až 3MHz. Na frekvencii závislé „load“ to znamená , že e.g. nízke frekvencie môžu mať veľký dopad, hoci prietok elektrického prúdu je nízky. Najvyššie frekvencia na druhej strane môže mať len malý vplyv, hoci elektrický prúd je vysoký. Keď sa to všetko zráta , záleží na tom čo spôsobí vlna ktorú zvolíte.

 

 

K tomu, aby aplikácia pracovala ideálne na F- SCAN4,OSCA sa zavádza prvýkrát OSCA môžu byť aktivované na odlišné úrovne. Môžete si vybrať medzi „OFF“ , “ SENSITIVE“,“STANDARD“ a “HIGH“, v závislosti na citlivosti “load“.

 

Keď je funkcia OSCA vypnutá, sila signálu je – v závislosti na amplitúde –nastavenia – aktivované pre všetky formy vĺn. Ak, je funkcia OSCA aktivovaná, amplitúdy plynule kontrolujú v závislosti na meranom prúde z elektrického prúdu prietok prúdu (merané v mikroampéroch). Počas aplikácie, meraný elektrický prúd rovnako ako aj amplitúda- nastavenia sú zobrazené vo všetkých ponukách menu na F- SCAN4.

 

Kombinácia DIRP (zaznamenanie spätnej väzby) a OSCA je jedinečná a bude znovu optimalizovať aplikovanú frekvenciu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V současné době je F-SCAN 3 naše druhá modelová řada určená především pro profesionální použití.
Velký barevný dotykový displej 5,7" plus možnost zobrazovat vše na obrazovce vašeho počítače.
Kombinuje funkčnost se snadnou a pohodlnou obsluhou.
 
Tato řada je určená především pro profesionály.
 
 
PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI
 
 • Nastavitelná amplituda pro SINUSOVÉ a ČTVERCOVÉ vlny signálů
 • Pro každou používanou frekvenci lze nastavit 6 veličin/funkcí:
 • Amplitudu vlny SINUSOVÉHO signálu
 • Amplitudu vlny ČTVERCOVÉHO signálu
 • Kmitání (WOBBLE) s možností nastavení šířky pásma okolo jmenovité frekvence
 • Obálku (ENVELOPE) – funkce provádí oscilaci amplitudy napětí mezi 0 V a určenou hodnotou.
 • Sweep (přejít) na další funkci (přeskočit rozsah mezi dvěma sousedními frekvencemi)
 • Funkce ČAS - nastavení délky času pro každou frekvenci
 • Velký barevný dotykový displej s možností grafického zobrazení
 • výběr individuálních frekvencí
 • Externí záznamové zařízení MEMOSTICK pro přenos dat na další zařízení z řady F-SCAN.
 • Schopnost přidělit amplitudám čtvercové vlny jako funkci hodnoty frekvence
 • Funkce ZOOM jako nástroj pro editaci výsledků analýzy DIRP ve formě křivky
 • 2 specifické výstupní porty:
 • Výstupní port pro samotné frekvence:
 • CARRIER: nosná frekvence 1Hz – 15 MHz přednastavený na 10Vpp, DC OFFSET
 • SINE: sinusové signály 0,01 Hz do 15 MHz, nastavitelná amplituda, DC-OFFSET
 • SQUARE 1: signály 0,01 Hz do 1 MHz, nastavitelná amplituda, FULL WAVE (celá vlna)
 • SQUARE 2: signály 0.01 Hz do 1 MHz, nastavitelná vlna, DC-OFFSET (kladná vlna)
 • POWER PORT: zesílený signál pro napojení dalších příslušenství
 • Integrovaná funkce knihovny pro více jak 580 položek
 • Vestavěná EAP(elektroakupunktura) analýza– možnost měření meridiánů.
 • Sonda (volitelná) se zapojí do portu SENSOR
 • Funkce EAP analýza je integrována pro použití profesionály
 • Hliníkové tělo
 
CHARAKTERISTIKA

Specifické výstupní porty: jakákoliv výstupní frekvence přístroje je k dispozici ve formě příslušného signálu.
Z dotykového displeje je možno zvolit programy: tři hlavní programová okna se otevřou při dotyku na jejich záhlaví.
V nich je možno dotykem měnit nastavení a funkce, jejich výběr a spuštění.
Ovládání se dá rychle naučit. K přístroji se dodává podrobný návod k použití.
Přednastavené hodnoty z výroby pro běžné alikace usnadní rychlé použití přístroje.
 
OBSAN BALENÍ F‑SCAN 3
 • Univerzální zdroj napájení
 • Ruční elektrody z nerezové oceli
 • Kabel k ručním elektrodám
 • Senzor na prst
 • 2 sety nalepovacích gelových elektrod (ploché)
 • Kabel pro gelové elektrody
 • MEMOSTICK
 • USB kabel
 • Software
 • Manuál
 
Produktový design, specifikace a ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po viac mesačnom úspešnom testovaní Vám predstavujeme prístroj F-SCAN COMPACT, ktorý výrazne pomôže pri určovaní presných frekvencií, vďaka unikátnemu systému DIRP ( Dual Integration Resonance Procedure ) funkcia dvojito integrovanej rezonancie.


 

Funkcia DIRP ponúka možnosť automatickej rezonančnej analýzy (meranie frekvencií ).
Funkcia DIRP podrobuje telo rýchlemu pôsobeniu frekvencií a monitoruje jeho rezonančnú odozvu.
 
Štandardná funkcia DIRP vykonáva skenovanie v rozsahu od 80 000 Hz do 560 000 Hz. Na základe dlhoročných skúseností, skenovanie pod 80 000 Hz nedáva platné výsledky. Pokiaľ to je nevyhnutné, spodná a horná hranica sa dá rozšíriť. Prístroj si vypočíta krokovanie tak, že rozdelí pole frekvencií medzi hranicami na 500 rovnakých krokov. Priebeh analýzy môžete sledovať na displeji. Výsledné rezonancie sa zobrazujú vo forme grafu.
 
 
Samotné meranie rezonancií je veľmi jednoduché. Vyžaduje 5 minút. Po ubehnutí merania sa na displeji zobrazí graf, kde je možné jednoducho vypísať zobrazené frekvenčné hodnoty. Pričom do úvahy sa berú hodnoty nad 10% zo zobrazenej analýzy.
Tieto hodnoty sa potom naprogramujú do Super Ravo Zappra, alebo plazmového generátora. Tieto frekvencie sú po tejto aplikácie unikátne.
Zobrazené hodnoty je následne možné porovnať s frekvenciami Dr.Huldy Clark, kde je možné zistiť a identifikovať údaj.