Super Ravo Zapper 

 

 

Super Ravo Zapper – frekvenčný generátor - model 2022

 

 

 

V roku 2006 sme začali vývoj frekvenčného generátora a po úspešnom technologickom procese sme sa zaradili medzi popredných svetových výrobcov frekvenčných generátorov typu – zapper. Náš frekvenčný generátor Super Ravo Zapper bol ocenený Dr. Huldou Regehr Clarkovou ako jeden z najlepších svetových prístrojov. Dr. Clarková mala možnosť skúmať a porovnávať rôzne druhy frekvenčných generátorov, mala možnosť pracovať s obrovskýcm množstvom ľudí po celom svete. Skúsenosti našich zákazníkov toto zistenie jednoznačne potvrdzujú.

K prístroju Super Ravo Zapper si nemusíte dokupovať navyše žiadne „kľúče“ s ďalšími frekvenciami, v prevádzke ho môžete mať bez pripojenia k PC. Možnosť pripojiť ho k PC máte zabezpečenú za účelom programovania nových individuálnych frekvencií okrem tých vopred naprogramovaých. Zakúpením nášho programovateľného Super Ravo Zappra máte k dispozícii generátor frekvencií s unikátnym výstupným signálom, ktorý je chránený priemyselným vzorom (ČR). Zároveň tiež obsahuje vnútornú ochranu proti skopírovaniu software.  

časťou balenia je USB kábel, ktorý využijete pri programovaní vlastných požadovaných frekvencií. Využiteľné frekvencie sú od 1Hz do 900 000 Hz (900 kHz) a to buď ako fixnú frekvenciu s presnosťou na tisíciny Hz (393 kHz = 393 000 Hz) alebo ako posuvné frekvenčné pásmo (napr. od 393-395 kHz). Na počítači „PC“ cez náš software je možné naprogramovať si vlastné frekvenčné predvoľby, ktoré si môžete sami zvoliť a pomenovať z niekoľkých verejných zoznamov a jedným kliknutím tieto nové programy nahráte do Super Ravo Zappra. Nové frekvencie sa v ďalšom kroku zapíšu do pamäte Super Ravo Zappra. Potom Super Ravo Zapper odpojíte od PC. Software pre programovanie stále vylepšujeme podľa Vašich požiadaviek, aktuálnu verziu je možné stiahnuť si v menu časť „ Download“. V časti menu „Videá a návody“ máte k dispozícii postup ako jednoducho programovať frekvencie.

Do pamäte Super Ravo Zapperu je možné uložiť 740 predvolieb (riadkov) – buď jednotlivých pevných frekvencií, frekvencií s posunom, alebo celých balíkov frekvencií, ktoré Super Ravo Zapper automaticky po sebe spustí v jednej ucelenej predvolbe. Super Ravo Zapper môžete tak veľmi jednoducho prispôsobiť svojim potrebám a využívať tak jeho unikátny výstupný signál.    

Super Ravo Zapper nie je zdravotnícka pomôcka.

Super Ravo Zapper je programovateľný generátor jednosmerného, kombinovaného obdĺžnikového signálu s plynulo sa meniacou frekvenciou.

Využitie: frekvenčný generátor, generátor frekvenciín aj pre laboratórnu prácu

 

 

 

Technické parametre nového modelu Super Ravo Zapper:

  • Nastaviteľná frekvencia:         

-     Nižšie pásmo: od 1 Hz do 999 Hz

-     Vyššie pásmo: od 1 kHz do 900 kHz

  • Strmosť hrany cca 30 nS.
  • Posuv:

-     Nižšie pásmo: 0,001 Hz do 0,255 za sekundu             

-     Vyššie pásmo: 0,001 kHz do 0,255 kHz za sekundu (najčastejšie použité krokovanie frekvencie: 0,005 kHz)

  • Výstupné napätie nastaviteľné: vrchol-vrchol cca 5 - 15 V.
  • Dynamické vyhodnocovanie v závislosti na nastavenej frekvencii a výstupnom napätí
  • Pamäť: miesto pre 744 záznamov predvolieb a skupín rôznych frekvenčných rozsahov (PC)
  • Podsvietený displej 16 x 2 znakov
  • USB konektor pre komunikáciu s počítačom, ktorý umožňuje management predvolieb, skupín a užívateľských textov jazykového vybavenia prístroja.

Super Ravo Zapper je certifikovaný certifikačným orgánom č.3018, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podľa ČSN EN 45011 dle ČSN EN 61326-1:07.

Super Ravo Zapper je ochranná známka zapísaná na UPV ČR.

SRZ program pracuje jedine s platformou Windows. Pre Apple zatiaľ nie je kompatibilný.

Model 2022 - obnovený firmware, z pohľadu užívateľa sa prístroj nezmenil.