Koloidné striebro

Generátor koloidného nanostriebra: GKS 100 Forte


 
.

POPIS

Generátor koloidného nanostriebra GKS 1OO Forte.

S generátorom koloidného striebra GKS 100 Forte máte možnosť vyrobiť veľmi kvalitnú suspenziu (koloid) s vysokým obsahom nanočastíc striebra. Tieto častice sú veľké od stotín nanometrov (samotné jednotlivé ionty striebra) až do veľkosti niekoľkých nanometrov.


Veľkosť častíc závisí od faktorov kvality destilovanej vody, kvality čistého striebra a dodržiavania podmienok, ktoré je nutné pri výrobe koloidného striebra (KS) dodržať.

Proces výroby KS pomocou generátora GKS 100 Forte trvá oproti iným generátorom pomerne dlhšie, kvalita výsledného koloidného roztoku je však preukázateľne vo vysokej kvalite, čím je zaistená maximálna účinnosť pri likvidácii plesní, baktérií a vírusov. Výsledný roztok KS je číry a dlhším skladovaním sa jeho farba (a tým i kvalita) takmer nemení. Treba podotknúť, že čím je roztok KS „čerstvejší“, tým sa zvyšuje možnosť dosiahnutého účinku.

 

Generátor GKS 100 Forte využíva presne načasované intervaly pre skokové prepólovanie strieborných elektród, ktoré sú zhotovené z 99,99% čistého striebra. K týmto elektródam je výrobcom dodávaný medzinárodne uznávaný atest o rýdzosti. K základnému vybaveniu generátora GKS 100 Forte patrí jeden pár elektród - sú teda dodávané 2 ks 20 cm dlhých elektród, ktoré sú tvarované ako písmeno S.

Vyššie uvedené časové intervaly spolu s presným prúdovým zaťažením elektród, ktoré sa automaticky postupne jemne menia pri zmene vodivosti koloidu nasýtením nanočastíc striebra, stoja za najlepšou kvalitou výsledného roztoku KS. Výroba KS je cez vyššie popisované technické prednosti vybavenia generátora GKS 100 Forte užívateľsky veľmi jednoduchá.

 

POSTUP VÝROBY

Do sklenenej nádoby (napr. pohára) s obsahom 0,3 litra až 1liter nalejete iba destilovanú vodu (predtým odporúčame pohár destilovanou vodou vypláchnuť), strieborné elektródy, opláchnuté destilovanou vodou vložíte do objímok a generátor položíte na okraj pohára. Hrdlo sklenenej nádoby musí byť užšie ako veľkosť generátora. Do napájacej objímky generátora zasuniete zdrojový konektor a zdroj pripojíte do zásuvky elektrickej siete.

Červená kontrolka „ON“ začne svietiť, tento signál značí, že výroba KS sa začala. Proces výroby je ukončený zhruba po 10-12 hodinách (napr. cez noc) a je signalizovaný rozsvietením zelenej kontrolky. Proces sa dá urýchliť zahriatím destilovanej vody (max. na 45 stupňov Celzia). Proces výroby KS je v prípade generátoru GKS 100 Forte výrazne dlhší oproti ostatným výrobkom, ale výsledný produkt je kvalitatívne na tej najvyššej úrovni a i tu platí - je lepšie si počkať na lepšiu kvalitu, než používať rýchle vyrobený nekvalitný produkt.

Koncentrácia KS je v tomto prípade cca: 20 ppm

Takto vyrobený koloid striebra vyniká v porovnaní s ostatnými roztokmi KS maximálnou účinnosťou likvidácie choroboplodných mikroorganizmov a minimálnou stratou účinnosti pri dlhšom skladovaní.

Generátory, ktoré vyrábajú KS behom niekoľkých minút či hodín nie sú schopné vyprodukovať v žiadnom prípade rovnako kvalitné KS. Informácia o účinnosti takýchto roztokov vyvoláva pochybnosti.

Keď si v absolútnej tme presvietite vodný stĺpec vyrobeného KS priloženým laserovým indikátorom, viditeľný lúč ukazuje v KS jemnú stopu. Táto jemná stopa ukazuje práve na vysokú kvalitu vyrobeného koloidu. Tento jav sa nazýva Tyndallov efekt a je jedným z dôležitých nástrojov, ako merať kvalitu koloidného striebra.

 

PREDNOSTI KS VYROBENÉHO GENERÁTOROM GKS 100 Forte

-najmenšie častice KS (90% častíc je pod 5nm) a tým väčší celkový povrch za rovnakej koncentrácie (20 ppm) – maximálna možná účinnosť voči patogénom

Ak sú častice väčšie (nekvalitné roztoky KS), hrozí nebezpečenstvo ich hromadenia.

 

ZLOŽENIE BALENIA

- Generátor GKS 100 Forte

- sieťový napájací zdroj

- 2 ks elektród 99,99 AG (do tvaru S); náhradné elektródy je možné dokúpiť zvlášť. 1 pár

elektród postačuje na výrobu cca 1000 litrov koloidného roztoku

- laserový indikátor Tyndallovho efektu

- obal pre celú zostavu

 

INFORMÁCIE

Čistý koloid striebra môže byť vyrobený iba zo silne demineralizovanej (destilovanej) vody. Čím čistejšia je voda, teda čím menej mineálnych látok a zbytkov obsahuje, tým dlhší je proces výroby koloidného roztoku, a striebro sa dokáže správne nasýtiť. To znamená, že samotný priebeh trvá viac hodín, až kým kontrolka signalizuje zelené svetlo. Je nutné používať strieborné elektródy tej najvyššej kvality - len za splnenia vyššie uvedených podmienok je možné zaručiť najlepšiu účinnosť vyrobených roztokov koloidu striebra.

ppm (angl. parts per milion; počet častíc látky na 1 milión ostatných častíc látky) = počet účinných častíc na 1 milión častíc roztoku.

 

UPOZORNENIE

Generátor koloidného striebra nepotrebuje žiadne prísady. Výroba môže byť prevádzaná so studenou destilovanou vodou.

 

ČO JE KOLOIDNÉ STRIEBRO

Pod pojmom koloid rozumieme systém v ktorom sú čiastočky veľmi jemne a pravidelne rozdelené. Tieto čiastočky pozostávajú z menej než niekoľko tisíc atómov a môžu mať veľkosť až 200 nm. Jeden nanometer je 0,000 000 001 m. T.j. zodpovedá miliardtine metra.

 

Z vedeckého hľadiska hovoríme o koloidnom systéme pri splnení troch predpokladov:

  1. musíme mať k dispozícii rozdielne látky, ako napr. striebro a vodu
  2. látka musí byť rozdielneho skupenstva, ako napr. tekutá/pevná alebo plynná/tekutá
  3. čiastočky nesmú byť rozpustné

Takto sú koloidy heterogénne, zložené z viacerých skupenstiev a nerozpustné.

Čiastočky striebra v koloidnom striebre nie sú vo vode rozpustené, ale rozptýlené.

Koloidné čiastočky sú najmenšími časťami na ktoré sa dá pevná látka rozdeliť tak, aby nedošlo k strate individuálnych vlastností látky. Ďalší stupeň zmenšenia je už samotný atóm. Pod pojmom koloidné striebro rozumieme v odpovedajúcom zmysle extrémne malé čiastočky striebra. Podľa spôsobu výroby (chemicky, elektrolýza) je možné dosiahnuť veľkosti od menej než 1nm až do 10nm. Tieto čiastočky sa nachádzajú v destilovanej vode a nesú elektrický náboj. Pretože sa náboj rovnakej polarity odpudzuje, držia sa jednotlivé čiastočky v rovnováhe. Pozitívny náboj sa rovnako ako u batérii – hlavne vďaka účinku svetla – časom vytráca. Z tohto dôvodu je nutné koloidné striebro uchovávať mimo dosah svetla. Rovnako je nutné, aby bolo uskladnené mimo elektromagnetických zdrojov.

Vďaka rozdeleniu na čiastočky mikroskopickej veľkosti dochádza k enormnému zväčšeniu celkového povrchu a tým i zvýšeniu účinku. Okrem toho je enormne zvýšená možnosť prieniku.

Čím väčšie sú čiastočky, tým viditeľnejšími ich robí gravitácia. Padajú na dno nádoby. Koloidné striebro sa neusadzuje, pretože sa jednotlivé elektricky kladne nabité čiastočky vzájomne odpudzujú a držia v rovnováhe.

Striebro je jedným z deviatich vzácnych kovov, z ktorých sú zlato a platina najznámejšie. Bielo sa trblietajúce, mäkké striebro je prvok s najlepšou elektrickou a termickou vodivosťou a vyskytuje sa dvadsaťkrát častejšie než zlato. Bolo vždy cenné a veľmi skoro začalo byť používané k výrobe šperkov, príborov a mincí. Áno, Homér spomína dokonca i strieborné brnenie. V stredoveku bolo zlato trinásťkrát hodnotnejšie než striebro. Pred 100 rokmi bolo možné dostať za kilogram zlata 28 kg striebra, 1937 to bolo dokonca 77 kg a dnes sa hodnota striebra voči zlatu prepadla ešte viac. Ale i v medicíne našlo striebro svoje uplatnenie.

Striebro – nielen vo svojej koloidnej forme – bolo v medicíne používané po tisícročia. V Číne sa pred cca. 7000 rokmi začala uplatňovať akupunktúra a bola čím ďalej tým viac zdokonaľovaná. Najprv boli akupunktúrne body ošetrené podľa určitého systému pomocou dreva a bambusu, neskôr boli používané kovové ihličky, zlaté a strieborné. Pritom bolo zistené, že zlato pri tomto ošetrení skôr stimuluje a striebro skôr upokojuje. Môžeme vychádzať i zo skutočnosti, že na celom svete používajú k akupunktúre milióny liečiteľov strieborné ihličky.

V Egypte bolo striebro používané viac než 3500 rokov pred naším letopočtom k výrobe mincí. Zhruba 2500 rokov potom bolo v medicíne známe, že voda zostane dlhšie pitná pri jej uskladňovaní v strieborných nádobách. Prvé písomné zmienky medicínskeho významu dusičnanu strieborného pochádzajú z diela legendárneho Gabira ibn Haiana as-Sufi z druhej polovice desiateho storočia po Kristovi. Taktiež v Bagdade vyštudovaný lekár a filozof Avicena (980-1037) používal striebro v medicíne. V roku 1869 upozornil vedec Ravelin na skutočnosť že striebro rozvíja svoju antimikrobiálnu účinnosť už pri minimálnych dávkach. Počiatkom 19. storočia malo koloidné striebro svoje samozrejmé miesto v medicíne. Po novom textilné firmy experimentujú s oblečením a textíliami so striebornými niťami, ktoré majú mať priaznivý vplyv pre zdravie človeka.

Koloidné striebro sa vyznačuje svojím veľmi širokým spektrom účinnosti. Bolo preukázané, že je účinné proti baktériám (napr. stafylokokom a streptokokom), vírusom a plesniam. Títo pôvodcovia sú behom niekoľkých minút koloidným striebrom usmrcovaní.

Účinok koloidného striebra bol popísaný pre obrovské spektrum problémov a rôznych pôvodcov ochorení. Predovšetkým na počiatku nášho storočia bola jeho účinnosť intenzívne skúmaná veľkým počtom známych vedcov, ktorí zverejňovali svoje výsledky v renomovaných zdravotníckych časopisoch ako Lancet, Journal of the American Medical Association a Britisch Medical Journal. Courtenay tieto pôsobivé práce zhromažďoval a zhrnul v knihe. V nej sú obsiahnuté početné údaje o aktuálnom stave výskumu, ktoré dokazujú, že sa veda intenzívne zaoberá účinkami koloidného striebra.