Destilovaná voda

PRINCÍP DESTILÁCIE

Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu. Patrí medzi najstaršie metódy čistenia vody. Destilovaná voda vzniká tak, že sa vriaca voda postupne začne vyparovať a výpary sa ochladzovaním kondenzujú. Pri dosiahnutí vody 100°C dochádza k likvidácii patogánov. Vodná para putuje nahor do chladiaceho systému destilátora, ktorý sa tiahne cez hornú časť stroja, kde sa ochladí a vyzráža na destilovanú vodu najvyššej čistoty. Akékoľvek zvyškové pachy a príchute dokonale odfiltruje filter s aktívnym uhlím. Výsledným produktom je destilovaná voda zbavená minerálov, mikroorganizmov a nebadateľných mikročastíc.

 

 

 

 

 

 

Výsledná destilovaná voda je čistá voda, neobsahuje:

 • baktérie a mikroorganizmy vrátene vírusov,
 • rozpustné anorganické soli, napríklad fluoridy, zlúčeniny sodíku a dusičnany,
 • organické chemikálie, napríklad pesticídy, polychlorované bifenyly látky skupiny THM,
 • ťažké kovy ako olovo, ortuť, arsén, kadmium
 • rozpustné minerály ako vápnik, fosforečnany, horčík

Destilovaná voda je sterilná a neobsahuje žiadne minerály či organický život. Viaže na seba akýkoľvek anorganický materiál, s ktorým sa dostane do styku.

 

Prístroj WD 943G :

 

Zníženie škodlivých látok počas destilácie prístrojom WD 943 G:

 1. Arzén 99,9 %
 2. Atrazin / Bentazon 99,5 %
 3. Baktérie 99,9 %
 4. Bárium 99,7 %
 5. Kadmium 99,9 %
 6. Chlór 99,5 %
 7. Chlórbenzol 99,5 %
 8. Chróm 99,1 %
 9. Fenol 99,9 %
 10. Dioxid 99,5 %
 11. Fluór 99,9 %
 12. Nitráty 99,8 %
 13. Ťažké kovy 99,5 %
 14. Trichlóretilen 99,5 %
 15. Azbest 99,5 %
 16. Bromoform 99,0 %
 17. Pesticídy /Herbicídy 99,0 %
 18. Prchavé výpary (pomocou aktívneho - uhlia) 99,0 %
 19. Zvyšky po liekoch 99,5 %

 

Výkon destilačného zariadenia:

Hodnoty Voda z vodovodu - destilovaná voda

Vodivosť ~830 microS/cm        -         0,1 mikroS/cm

Tvrdosť   ~28,5 °dH                  -         0,02 °dH

Nitráty    ~32,8 mg/Ltr               -         0,10 mg/Ltr.

Chlór      ~36,2 mg/Ltr.              -         0,05 mg/Ltr.

Fosfáty   ~1,1 mg/Ltr.                -         0,02 mg/Ltr.

Natrium  ~10,6 mg/Ltr.              -         0,07 mg/Ltr.

Atrazín   ~18,5 mg/Ltr.              -         0,02 mg/Ltr.

 

 

 

Technické údaje WD 943 G

Vonkajšie rozmery: Priemer 20 cm x Výška 36 cm

Vnútorný materiál: Ušľachtilá oceľ

Vonkajší materiál: Ušľachtilá oceľ

Materiál chladiacej špirály: Ušľachtilá oceľ

Zberná nádrž: Sklo

Elektronické pripojenie: 580 W, 230 V striedavý prúd

Množstvo výnosu vody: asi 0,6 litra za hodinu, 14 litrov denne

Netto hmotnosť (bez vody): 3,8 kg