ATHON 5 a ATHON 7

ATHON 5


ATHON 5

ATHON 5 je plazmový generátor, z rady ATHON, ktorý vychádza z osvedčeného modelu ATHON 7. Generuje zhodný signál, s ktorým pracoval Dr. R. R. Rife. Dr. Rife vo svojej vedeckej teórii nepochybne preukázal správnosť svojej hypotézy a vyvodil záverom, že určité elektromagnetické frekvencie majú negatívny vplyv na špecifické formy mikroorganizmov. Tento signál je možné využiť na testovanie účinkov frekvencií na mikroorganizmy v rôznych laboratóriách. Plazmový generátor ATHON 5 spĺňa všetky požiadavky na elektronické prístroje tiež pre domáce použitie. ATHON 5 má automatické dolaďovanie s ohľadom na okolie prístroja, teda vlastnú diagnostiku pre udržanie správnej nosnej a pôsobiacej frekvencie.  ATHON 5 nie je zdravotnícka pomôcka a nie je výrobcom určený na využitie ako prístroj na akékoľvek liečenie chorôb.

ATHON 5 bol certifikovaný štátnym skúšobným ústavom Českej republiky. Tieto skúšky sú platné pre celú EÚ (Označenie CE) a uznáva ich aj drvivá väčšina krajín celosvetovo. Záruka na prístroj je 24 mesiacov od zakúpenia. Po tomto období zabezpečujeme pozáručný servis.

 


ATHON 7

 

ATHON 7

Plazmový generátor ATHON 7 bol výsledkom tridsaťročného štúdia práce Dr. Rifa naším odborníkom a päťročného úsilia špecializovaného tímu vývojového laboratória DavyLab, zriadeného našou spoločnosťou pre tento účel. ATHON 7 produkuje zhodné, skalárne škálované pulzy, aké produkovali prístroje génia 20. storočia – Dr. Raymonda R. Rife. ATHON 7 sa vyrábal do roku 2017, v tomto období prešla naša spoločnosť výlučne na výrobu generátora ATHON 5, ktorý reprezentuje novšiu, technologicky rovnako zameranú generáciu prístrojov rady ATHON.  
 

ATHON 7, po dlhých rokoch a neúspešných pokusoch mnohých výrobcov z celého sveta o repliku Rifeho zariadenia, dovoľoval pokračovat v jeho práci s novým prístupom.

! Upozorňujeme, že ATHON 7 aj ATHON 5 je generátor produkujúci šumy. Nie je toho času zdravotnícky prístroj ani zdravotnícka pomôcka a nie je nami určený pre akékoľvek ošetrenie či liečbu ochorení. Je to laboratórny prístroj, ktorý sa ovláda riadiacim programom (software-om) spárovaným s konkrétnym prístrojom ATHON 7. Software je v cene a je dodávaný pri zakúpení prístroja. Počítač s operačným systémom Windows (Mac nie je kompatibilný), ktorý sa nutne vyžaduje na prevádzku generátora, nie je súčasťou zakúpeného produktu. Software sa inštaluje na PC užívateľa pri odovzdávaní a zaškolovaní.  Software - program obsahuje radu unikátnych funkcií, ktoré sú výrobným tajomstvom našej spoločnosti. Na základe toho je fungovanie prístroja pri každom spustení odlišné – program integrovaný v hardware v spolupráci s PC software zo sady skalárnych suboktáv vždy volí najúčinnějšiu sadu frekvencií následne vyžarovaných plazmovou výbojkou.
 

ATHON 7 produkuje rovnaké pulzy ako Rifeho prístroje. Tieto pulzy boli schopné ničit respektíve devitalizovat rôzne mikroorganizmy, ktoré po takomto pulznom pôsobení stratili možnosť replikácie – dožili svoj životný cyklus a k dalšiemu deleniu či replikácii patogénneho mikroorganizmu už nedošlo.
 

Zvláštnosť plazmovej antény použitej pre generátor ATHON 7 spočívá v tom, že v jej blízkom okolí dochádza k javom, ktoré sa u bežných antén prejavujú len v ich tesnej blízkosti (mm či cm). To u plazmového výboju využitého ako vysielacia anténa, neplatí.
 

Problematika skalárnych vĺn je samostatná fyzikálna odborná oblasť; pre prístroje rady ATHON je zrejmé, že v tomto prostredí je nosná frekvencia syntetizovaná s množstvom "porúch" spôsobených jej viacnásobnou moduláciou. Cielené riadenie základnej modulácie, vykonávané veľmi rýchlou spätnou väzbou, znamená, že frekvencia, ktorou je nosná frekvencia modulovaná, sa neustále mení v prospech syntézy požadovaného konečného signálu. Týmto spôsobom možno dosiahnuť signál nesúci maximálnu možnú energiu, ktorý potom prináša požadovaný účinok aj na svojich harmonických frekvenciách.


Technické parametre pre ATHON 7:

Napätie: striedavé, 1x230V/50Hz +5/-10%.

Typ siete: TNS, TN-C-S.

Príkon: - kľudový režim 30W, pracovný režim max. 300W

Hĺbka amplitúdovej modulácie: 0-15%

Výkon na nízkotlakovej výbojke: 30W

Životnosť - svietivosť plazmovej trubice: cca 1200 hod.

Rozmery: 120x50x50cm

Váha: 65 kg

 

ATHON 7 bol certifikovaný štátnym skúšobným ústavom Českej republiky. Tieto skúšky sú platné pre celú EÚ (Označenie CE) a uznáva ich aj drvivá väčšina krajín celosvetovo. Záruka na prístroj je 24 mesiacov od zakúpenia. Po tomto období zabezpečujeme pozáručný servis.