Molekulárny vodík

Molekulárny vodík H2 a prenosné generátory molekulárneho vodíka

 

Naše telá sú  skvelé biomechanické „stroje“, ktoré majú genetické predpoklady  fungovať v priemere  do 120 rokov.  Prečo sa predsa nedožívame tohto veku? Prečo starneme?  Prečo sme chorí? Jednou z hlavnou príčin je údajne „ oxidačný stres“ . Hlavným zdrojom oxidačného stresu je nerovnováha medzi tvorbou voľných kyslíkových radikálov, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt okysličovania a látkovej premeny a antioxidačnou kapacitou organizmu.


Pre nás je dôležité, že už dlho vieme, ako akútny oxidačný stres spôsobuje  vážne poškodenie tkanív a ak sa stane trvalým, je jednou z najhlavnejších príčin mnohých častých civilizačných ochorení, rakoviny i zrýchleného procesu starnutia.   Vo vývoji účinných  antioxidantov nevykazujúcich vedľajšie účinky bol cez všetky snahy výrobcov dosiahnutý len nevýrazný výsledok. Skvelá správa prišla v roku 2007 z Japonska : Japonskí výskumníci zistili, že veľký potenciál ako účinný antioxidant pre liečebné  použitie má tzv. molekulárny vodík ( Ohsawa et. al. Nat. Med 12/2007/688-69). Od tej doby sa objavilo mnoho spôsobov ako sa tzv. molekulárny vodík môže dostať do tela. Napr. vdychovaním, pitím ,kúpeľmi, injekciami. Vodík má pre terapeutické a preventívne aplikácie  mnoho výhod.  Vykazuje nielen účinnosť proti oxidačnému stresu, ale i rozličné protizápalové a protialergické efekty.  Klinické pokusy ukazujú, že aplikácia  molekulárneho vodíka znižuje výskyt mitochondriálnych porúch.  Molekulárny vodík zaujíma v súčasnej dobe prvé miesto na poli vedeckého , ale taktiež lekárskeho výskumu v oblasti zdravia. Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií , v ktorých sa celé tímy vedcov zaoberajúci sa mechanizmom oxidačného stresu a s ním súvisiace chronické degeneratívne ochorenia vrátane zrýchleného starnutia, rovnako ako choroby súvisiace  s acidobázickou rovnováhou.  Molekulárny vodík je malý vedecký zázrak. Vodík môže mať obrovský dopad ako nový a inovatívny terapeutický nástroj tam, kde moderná medicína nevie dobre  pomôcť pri závažných zdravotných problémoch. ( Huang et. al, 2010). Jedná sa hlavne o tie problémy, ktoré spadajú do klasifikácie  tzv. chronických. Podľa niekoľkých čerstvých  vedeckých štúdií môže mať molekulárny vodík pozitívny vplyv na tieto zdravotné problémy.


-diabetes mellitus II. Typu

-zápal slivky brušnej

- zápal pečene

-zápal čriev

-autoimunitné choroby ( alergie, roztrúsená skleróza)

-metabolický syndróm

-obezita

-regulácia krvného tlaku /hyper – a hypotenzia/

-ischemická choroba srdca

-infarkt myokardu

-mozgová mŕtvica

- ateroskleróza

 - Parkinsonova choroba

- Alzheimerova choroba

- nespavosť

- glaukóm   

-zápal kĺbov

-prekyslenie organizmu

-posilnenie imunity

-onkologické ochorenia

-ochrana ľadvín pri zápaloch

- po transplantácii a pri chemoterapiiVšeobecne o vodíku ako prvku:


Vodík je najľahší  a najjednoduchší plynný chemický prvok, tvoriaci prevažnú časť hmoty vo vesmíre. Tým pádom má široké praktické využitie  napr. ako zdroj energie, ale tiež  ako náplň meteorologických balónov.

Pokiaľ trpíme týmto oxidačným stresom, obvykle v našom tele prevažujú toxíny a iné patogény. Všeobecne sa predpokladá, že za vznik oxidačného stresu sú zodpovedné reaktívne formy kyslíka (ROS, Reactive oxygen species) . Tieto látky sú produktom bunkového metabolizmu v každom živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou. Zemská atmosféra sa skladá z približne 21% kyslíka, ktorý má schopnosť byť priateľom i nepriateľom. Všetky živé tvory ho potrebujú k dýchaniu a preto je kyslík neoddeliteľnou súčasťou života na Zemi. ALE !!! 2-5% všetkého kyslíka, ktorý dýchame sa zmení na voľné radikály. Voľné radikály sú molekuly, ktorým chýbajú elektróny a berú ju z čohokoľvek okolo seba vrátane DNA, bunkových membrán, tukov a bielkovín . Voľné radikály spôsobujú oxidáciu, ktorá je známa ako oxidatívny stres. Oxidatívny stres ( OxS) odpovedá oxidatívnym procesom v bunkách      ( starnutie). Stres a patologické stavy ( choroby) vyprovokujú produkciu voľných radikálov, ktoré sú príčinou oxidatívnych pochodov v bunkách. Jedná sa o kaskádový proces, keď  je dôsledok ďalšou príčinou. Je to ako jed v organizme, ktorý spôsobuje postupnú smrť buniek. Pre svoju obranu potrebuje organizmus látky, ktoré sa nazývajú  antioxidanty. Tie sú v tele vytvárané, alebo sú dodávané potravou, napr. vitamínmi. Rozvinutý oxidatívny stres má za dôsledok vyššiu citlivosť na choroby, zníženie imunity, zníženie výkonu a v najhoršom prípade i smrť.


Oxidáciu môžeme pozorovať pri každodenných javoch ( šupka chráni jablko pred oxidáciou a jablko vyzerá čerstvé, pokiaľ sa však šupka poruší, bunky jablka sa dostanú do styku so vzduchom a kyslíkové molekuly ich začínajú poškodzovať, jablko začína hnednúť podobne ako sa vytvára hrdza na kovoch.) Oxidácia vzniká tiež v našom tele. Oxidačný stres sa dáva do súvislosti so vznikom veľkého počtu chorôb. Spôsobuje tiež možné zúženie ciev, zápaly, artritídu, choroby pľúc, srdca, ľadvín, dnu, cukrovku, starnutie pokožky, Alzheimerovu a Pakinsonovu chorobu, ale i rakovinu a predovšetkým predčasné starnutie organizmu. Od roku 2007 bolo prevedených  mnoho výskumov, ktoré potvrdili pozitívne účinky molekulárneho vodíka pri ochoreniach  spôsobených oxidačným stresom spojených so zápalmi a s chorobnými procesmi bunkového  metabolizmu. Molekulárny vodík radikálne zlepšuje kvalitu života chorobných stavov spojených s liečebnými terapiami ( chemoterapia, rádioterapia atď. ) Bolo prevedených  mnoho výskumných štúdií, ktoré ukazujú všestrannosť a účinnosť molekulárneho vodíka  ako účinnú liečebnú metódu pre mnohé choroby.  Vodík H2 bol  preukázaný tiež ako účinný nástroj pre športovcov v oblasti výkonnosti a tiež v zotavovaní. Časť jednej štúdie o zlepšovaní kvality života pacientov s rakovinou pri rádioterapii ( skrátené ) : Pacienti s rakovinou, ktorí dostávajú rádioterapiu, často zaznamenávajú únavu, zhoršenú kvalitu života. Mnoho vedľajších účinkov rádioterapie je spojených  so zvýšeným oxidačným stresom a zápalom spôsobených generáciou reaktívnych druhov kyslíka behom rádioterapie. Vodík môže byť podávaný ako liečebný lekársky plyn, má antioxidačné  vlastnosti a znižuje zápaly v tkanivách. Táto štúdia skúmala, či liečba  vodíkom vo forme vody doplnenej vodíkom  zlepšila QOL  u pacientov užívajúcich rádioterapiu. Bola prevedená placebom kontrolovaná štúdia s cieľom zhodnotiť účinky vody bohatej na vodík na 49pacientoch, ktorí dostávali rádioterapiu na liečbu malingnych nádorov pečene. Voda bohatá na vodík bola vyrobená elektrolýzou pitnej vody kórejskou verziou prístroja. Európske štandardy pre výskum a liečbu rakoviny QLQ –C 30 bolo použité k vyhodnoteniu globálneho  zdravotného stavu a QOL. Bola hodnotená koncentrácia derivátov reaktívnych oxidačných metabolitov a biologického antioxidačného  účinku v periférnej krvi . Výsledky : spotreba vody bohatej na vodík po dobu 6 týždňov znižuje reaktívne metabolity kyslíka v krvi a udržuje potenciál oxidácie krvi. Hodnoty QOL behom rádioterapie boli významne zlepšené u pacientov  liečených vodou bohatou na vodík v porovnaní s pacientmi liečenými placebo vodou. Kang KM, Kang YN, Choi IB, Gu, Y, Kawamura T,Toyoda Y a kolektív.


Účinky pitia vody bohatej na vodík na kvalitu života pacientov liečených rádioterapiou na nádory pečene. Med Gas Res 2011,1:11.

 
Metódy  využitia molekulárneho vodíka : Je možné ho piť rozpustený vo vode ( vodíková voda), inhalovať, kúpať sa vo vodíkovej vode, prijímať vodík intravenóznou injekciou rozpustený vo fyziologickom roztoku, je možné tento roztok kvapkať do očí . Pitná voda obsahujúca molekulárny vodík je najpraktickejším a najefektívnejším spôsobom, ako odstrániť voľné radikály a oxidačný stres.


Čo je molekulárny vodík
? Najsilnejší antioxidant bez vedľajších  účinkov. Molekulárny vodík ako najmenšia molekula vo vesmíre môže preniknúť hlboko do buniek, kde sa iné antioxidanty nedostanú. Molekulárny vodík preniká tiež do mitochondrií, aby eliminoval voľné radikály priamo u ich zdroja a ako najmenšia molekula ľahko preniká krvnou mozgovou bariérou, aby sa eliminovali voľné radikály v mozgu. Molekulárny vodík H2 je najsilnejší antioxidant, ale na rozdiel od väčšiny antioxidantov, nemá žiadne vedľajšie účinky. Molekulárny vodík selektívne likviduje iba škodlivé voľné radikály. Molekulárny vodík neutralizuje voľné radikály, premieňa ju na vodu a neponecháva pritom žiadne vedľajšie produkty. Keď sa voda ( najčastejšie pitím) dostane do tela , trvale odstraňuje jeden z najnebezpečnejších voľných radikálov- hydroxylové- tak, že bude reagovať s kyslíkom z hydroxlovej skupiny

 

 

  • OH a vytvorí neškodnú vodu, ktorú telo vylúči von dýchaním, pitím a močením: 2•OH + H2 = 2 H2 O. Neustále odstraňovanie najnebezpečnejších radikálov z ľudského tela je zásadné pre udržanie optimálneho ľudského zdravia a kvality života. Molekulárny vodík produkuje negatívny oxidačno – redukčný potenciál v tele., vďaka  ktorému  sa zvyšuje schopnosť  organizmu bojovať s voľnými radikálmi  a oxidačným stresom. Molekule vodíka aktivujú gén zodpovedný za tvorbu antioxidačných enzýmov ( kataláza, glutathionperoxidáza), ktoré eliminujú obrovské množstvo všetkých voľných radikálov. Práve tento proces je považovaný za  n ajsilnejšiu ochranu proti  oxidačnému stresu.Molekulárny vodík v  liečivých prameňoch

V rôznych častiach sveta sa nachádzajú uzdravujúce pramene: Lurdy (Francúzsko) , Tlacote ( Mexico), v Indii, Keni, Nordenaue ( Nemecko). Voda má priaznivé účinky na chronické bolestivé stavy, reuma, kožné ochorenia, poruchy krvného obehu. Pri študovaní vlastností týchto vôd bolo zistené, že má  úplne špecifickú molekulárnu stavbu. Je schopná vylučovať voľné elektróny, ktoré na seba v ľudskom tele naviažu voľné radikály, pôsobí teda antioxidačne a chráni bunky pred škodlivinami. Tieto zázračné  vody obsahujú údajne molekulárny vodík v koncentrácii od 0,02ppm do 0,08ppm. To vysvetľuje prečo voda z týchto prameňov účinkuje iba vtedy, ak sa pije na mieste, molekulárny vodík behom prepravy z vody vyprchá veľmi rýchlo. Nedá sa skladovať. Preto tu bol jediný problém- ako pripravovať čerstvú vodu, nasýtenú molekulárnym vodíkom, ktorá je pre pitie najvhodnejšia .Riešenie je na prvý pohľad pomerne jednoduché – špeciálnou elektrolýzou pitnej vody. Mnohé firmy už ponúkajú na predaj  tzv. fľaše na výrobu vody obohatené molekulárnym vodíkom. Tieto fľaše sa líšia na pohľad väčšinou len designom a použitým materiálom. Už niekoľko mesiacov testujeme niekoľko druhov týchto fliaš  ( vynechali sme predražené výrobky dostupné na našom trhu, nakupovali sme vždy priamo u výrobcu) už máme niekoľko favoritov. Faktom je, že pri pití troch pohárov denne vodíkom obohatenej vody naženie človeka silnou dávkou energie, je teda pravdepodobné, že sa telo začína celkovo regenerovať. Každý pohár vodíkovej vody obsahuje totiž obrovské množstvo voľných vodíkových molekúl, očisťujúcich telo od zlúčenín, ktoré by inak museli prejsť neutralizačnou reakciou. Molekulárny vodík je podľa všetkého veľmi nádejným a silným prostriedkom k udržovaniu skvelého zdravotného stavu a výrazného spomalenia starnutia.

  Testovanie generátorov molekulárneho vodíka / časopis Nová Regena/


Tu si môžete prečítať informácie a poznatky, ktoré sme získali behom troch mesiacov pomerne intenzívnej práce


Objavte zázrak 21. Storočia . Popredné svetové laboratóriá v j Japonsku a v Amerike oceňujú neuveriteľné vlastnosti molekulárneho vodíka, jeho praktické účinky dokazuje napr. americká spoločnosť pre molekulárny vodík a viac než 350 vedeckých prác po celom svete, ktoré preukazujú pozitívny efekt vodíka na viac než 130 ochorení. V tomto článku sa ale týmto budeme zaoberať iba okrajovo. Prevažne sa budeme venovať dostupným spôsobom, ako sa k molekulárnemu vodíku dostať a využívať ho pre svoje dobro. Najdôležitejším a najlepšie merateľnou hodnotou u vody s molekulárnym vodíkom je tzv. ORP ( Oxidačno Redukčný Potenciál , jednotka mV), ktorú má bežná pitná voda takmer vždy v plusových hodnotách. To je podľa niektorých vedcov hlavným nedostatkom pitnej vody. Zle preniká tam, kde má čistiť a detoxikovať. Uvoľnenie vodíka do vody pomocou elektrolýzy v prenosných fľaškách či chemickej reakcie v prípade tabliet  dôjde k výraznému posunu ORP upravovanej vody do záporných hodnôt. Tým je potom daná podľa vyššie uvedených odborníkov lepšia vstrebateľnosť  a využiteľnosť  vody celým telom.  Spôsoby  výroby molekulárneho vodíka sú komerčne dostupné dva. Prvým je elektrolýza bežnej pitnej vody a druhý pomocou minerálov, ktoré sú väčšinou zlisované do tabliet. Tu sa nebudeme zaoberať generovaním vodíka pomocou minerálnych tabliet, no jedno balenie sme si síce zakúpili. V tomto balení bolo 90 tabliet, ale nie sú určené na vnútorné použitie. Sú vhodné napríklad do kúpeľa. To sme pred nákupom nevedeli, ináč by sme ich ani nekupovali. Tabletky vás vyjdú cca 50 €.... a sú vhodné iba na kúpanie. Tabletky skutočne menia ORP vody do záporných hodnôt. Výrobca uvádza 1 tabletku na 5l vody. Ak si teda napustíte vaňu cca 120l vody, hodíte do nej 24 tabliet, spravíme teda 4 kúpele . Jedna kúpeľ  vás teda vyjde  okolo 11-12 €. Poďme teda radšej ďalej. Niektorí predajcovia prehovárajú z kúpi fliaš záujemcov, strašia uvoľňovaním olova, ortuti a kadmia do vody z elektród ....niektorí  predávajúci  fliaš zase ohovárajú tabletky. Je tu namieste nejaká opatrnosť, práve preto vznikol tento  informačný test. Teraz sa pozrime na praktickosť  a funkčnosť jednotlivých generátorov – fliaš.  Generátory, ktoré sú dostupné na  európskom trhu sú na 99
% dovezené z Číny alebo z Kórei. Výroba molekulárneho vodíka je založená  u všetkých fliaš na rovnakom princípe- elektrolýze. Uvedené prístroje dokážu upraviť pH vody. Je pritom vedecky preukázané, že pre ľudský organizmus je vhodnejšia alkalická voda so zápornou hodnotou ORP. Vďaka týmto prenosným elektrolyzérom teda môžeme mať vždy po ruke práve takúto vodu. Je však nutné poznamenať,  že česká –slovenská legislatíva nepovažuje takto upravenú vodu ako bežnú pitnú vodu. Je to rovnaké ako napríklad pitná voda sýtená medicinálnym ozónom. Všetky skúšané generátory produkujú voľné zlúčeniny  vodíku (H2). Vodík naviazaný na nosič, ktorým je voda, po vypití cirkuluje ľudským telom. Vodík v tejto forme neutralizuje voľné radikály v tele a dochádza tak k elemininácii väčšiny toxínov, ktoré z tela odchádzajú v podobe moču, zatiaľ obnova zdravých buniek prebieha normálne. Pri čipom (väčšinou) riadenej elektrolýze vody, vzniká voda bohatá na zlúčeniny vodíka. Proces výroby tejto vody prevádzajú u väčšiny týchto generátorov farebné efekty  svetiel zakomponovaných do designu prístroja. Je to veľmi efektné a určite tým ohromíte v tme svojho partnera. Praktický význam to ale nemá. Všetky tieto prístroje si užívateľ môže pohodlne nosiť všade so sebou. Plynný alebo dvojatomový molekulárny vodík má chemickú značku H2. Ide o najľahší prvok vesmíru. Z tohto dôvodu je prístupnejší pre bunky na molekulárnej úrovni.


Molekulárny vodík sa dokáže rýchle šíriť hlboko do všetkých buniek ľudského tela vrátane mitochondrií  a údajne tiež ľahko prechádza hemotoencefalickou membránou. V ľudskom tele pôsobí ako antioxidant, pomáha predchádzať poškodeniu buniek a tvorbe zápalov, chráni DNA a bojuje proti nekontrolovanému bunkovému rastu. Zároveň vie chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporovať prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Je 863 krát účinnejší než koenzým Q10, 290 krát účinnejší ako katechíny, 221 krát účinnejší než polyfenoly a 176 krát účinnejší než vitamín C (zdroj: Internet). Problém spočíva v tom, že vodík, ktorý je jedným z prvkov vody, nie je pre bunky nášho tela dostupný . „Voľný“ vodík ( vodíkové molekuly nenaviazané na iné molekuly) je totiž pomerne vzácny a pretože, ide o ľahký plyn, rýchle sa vyparuje. Hlavnou úlohou  vody bohatej na vodík je dodať telu vodík v podobe, ktorú môžu ľudské bunky ľahko využiť. Vodík je elektricky neutrálny, ľahko prestupuje biologickými membránami a účinne sa dostáva ku všetkým bunkám, kde funguje ako antioxidant. Keď pijete vodu bohatú na vodík  cirkuluje v tele vo forme iontu s voľným elektrónom, tie reagujú s voľnými kyslíkovými radikálmi a neutralizujú ich. Voda bohatá na vodík môže výrazne organizmu prospieť k efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu, čo sa prejaví napr. vyššou fyzickou výdržou, menšou náchylnosťou na choroby, zvýšením  celkovej imunity atď....

 

Úloha vodíka

  1. Odstraňovať voľné radikály a oddialiť starnutie . Aktívny kyslík spôsobuje napr. vznik tmavých škvŕn a vrások a vodík je najlepším antioxidantom .

2.Podporovať metabolizmus  a detoxikáciu. Cvičenie zamerané na zoštíhlenie obvykle vyvolá nerovnováhu vegetatívneho nervstva, ale vodík dokáže zaktivovať ťažké  bunky, čím dôjde k zlepšeniu krvného prietoku mozgom a celkového krvného obehu, črevá zostávajú priechodné a zlepšuje sa detoxikácia.

  1. Zlepšovať krvný obeh a schopnosť krvi prenášať kyslík. Intenzívne cvičenie stimuluje sekréciu rastového hormónu i škodlivého aktívneho kyslíka. Prísun vodíkovej vody spôsobí rýchlu neutralizáciu aktívneho kyslíka, pomáha udržovať vodnú rovnováhu a aktivovať svalstvo.

4.Meniť vnútorné prostredie ľudského tela a mierniť únavu. Nadmerná konzumácia kyslej stravy vedie človeka k abnormálnej fermetácii v črevnom trakte, v dôsledku čoho vzniká veľké množstvo voľných radikálov a toxínov. Vodíková voda dokáže nielen eliminovať škodlivé voľné radikály a toxíny, ale dokáže i obnovovať energiu mladosti vo vnútornom prostredí ľudského tela.

5.Znižovať mieru chorobnosti v oblasti kardio – cerebrovaskulárnych  chorôb a rakoviny. Vodíková voda dokáže nielen eliminovať škodlivé voľné radikály a toxíny, ale dokáže i obnovovať energiu  mladosti vo vnútornom prostredí ľudského tela.

 

 

 

 

 

Pristúpme k jednotlivým fľaškám:

1 CLOUD CUP :

 

 

Táto fľaška si nás získala na prvý pohľad . Masívny nerez, borosilikátové  sklo, malý displej a dva ovládacie prvky. Vnútri akumulátor, nabíjanie cez USB, teda je možné fľašu nabíjať z ktoréhokoľvek zdroja ktoré obsahujú USB, vrátane prípojky do zásuvky 230V. Na jedno nabitie je fľaša schopná spraviť 6-10 dávok vody s molekulárnym vodíkom. Spúšťanie je riešené dotykovým spínačom, ktorý sa občas spustí aj vtedy, ak si fľašku iba prezeráte. Toto je dosť nepraktické.  U tejto fľašky nastal problém, keď sme chceli nabíjať vstavaný akumulátor. Pri druhom nabíjaní sa odlomil USB vstup do fľaše, čím  sa fľaša  stala rázom nepoužiteľnou. K fľaške je i mobilná aplikácia, ktorá je podľa nášho názoru celkom praktická .Na displeji je možné odčítať priebeh sýtenia, čas sýtenia atď. Fľaška pracuje dobre, v jednom cykle sa pohybovalo od 110do-148mV. Bohužiaľ odlomenie USB pre nabíjanie však dobrý dojem z fľaše pokazilo. Načo nám bude fľaška, ktorá pracuje dobre, ale nedá sa dobiť akumulátor. Dobíjanie – kábel micro USB-USB. Obsah 0,5l Cena 15200 Kč. Zľava : Could Cup H2O bottle, Water cup, Hydrogen Water Bottle.

 

  1. H2OBottle

Ďalšia fľaša, ktorá klame na prvý pohľad, zdá sa elegantná, praktická proste pekná. Na druhý pohľad je to už iné, aj keď táto fľaša vyrába molekulárny vodík. Fľaška totiž neobsahuje vstavaný akumulátor a tak nie je možné fľašu spustiť bez pripojenia s USB zdrojom. Túto fľašu teda nemôžete používať bez zdroja 5V. To je nepraktické tiež váha fľaše  nie je ideálna. Je ťažká. Dosiahnutá koncentrácia po jednom cykle 89mV. Spúšťacie tlačidlo funguje spoľahlivo. Dobíjanie: nefunguje. Napájací kábel micro USB – USB.Obsah 0,5l. Cena  12 600Kč.

3.WATER CUP

Kvalitná fľaška sklenené telo. Jednoduché ovládanie 8-10 cyklov na jedno nabitie. Nevýhodou je, že je to malá a pomerne ťažká fľaša. Spúšťacie tlačidlo pre 1 a 2 cykly pracujú spoľahlivo. Dosiahnutá koncentrácia po jednom cykle -90 mV. Dobíjanie mikro USB – USB. Obsah 0,3l. Cena 9800Kč.

  1. HYDROGEN WATER BOTTLE

Fľaša je dobre spracovaná, potravinárky plast, displej s niekoľkými funkciami, dobíjanie jack-USB. Fľaša je vďaka potravinárskemu plastu. Fľaška je ľahká . Dosiahnutá koncentrácia po jednom cykle -245mV. Spúšťacie tlačidlo  na zadnej strane , začiatkom robí trošku problém, no pracuje spoľahlivo. Cena 6000 Kč. Táto fľaška v našom teste zvíťazila a to praktickosťou, tiež množstvom molekulárneho vodíka , ktorý produkuje a taktiež skvelou cenou.  Skúšali sme sýtiť i rôzne druhy vody- balenou pitnou vodou, z kohútika a 3 druhmi minerálkami.  Pri jednom výrobnom cykle dosiahlo ORP až do -245mV oproti pôvodnému +120 ORP však môžete u všetkých fľašiach dostať do vyšších záporných hodnôt opakovaním cyklu.


Všetky fľaše teda z pohľadu toho, čo majú plniť  vyhovujú. Všetky produkujú pomocou elektrolýzy  molekulárny vodík, ktorý potom môže byť využívaný telom pre zlepšenie celkového fungovania. Každá z nich má, ale svoje plusy a mínusy. Pokiaľ si budete vyberať z ponuky týchto fliaš, mali by mať certifikát CE ( Central Europe), ktorý garantuje bezproblémové fungovanie v rámci uvedených noriem a je pre každého predajcu či dovozcu povinný. Ďalej by mala mať voda rovnaké, alebo veľmi podobné vlastnosti pred i po úprave. Solídny predajca musí mať taktiež k dispozícii laboratórne rozbory pred a po, kde by malo byť jasné, že fľaša do vody nič nežiaduce nepridáva (ťažké kovy, baktérie atď...) Všetky fľaše na výrobu molekulárneho vodíka by mali byť používané iba na jeho výrobu. Teda najprv naplňte fľašu vodou, stlačte tlačidlo a po rozbehnutí elektrolýzy, ktorý je od 3-7 minút vodu ihneď spotrebovať alebo preliať do  hrnčeka alebo inej fľašky a do 20 minút spotrebovať. ORP sa totiž behom niekoľkých hodín dostáva opäť do kladných hodnôt, vodu s molekulárnym vodíkom, teda nedá sa skladovať. Ideálny pitný režim vody s molekulárnym vodíkom je 6-7 dávok denne (0,3 l) ku ktorým je ale nutné sa postupne dopracovať. Začínajte vždy maximálne z dvoma pohármi vody s molekulárnym vodíkom, jednu ráno a jednu večer. Postupne zvyšujte na 3, 4 až sa dostanete na 6 až 7 pohárov denne.

 

Napríklad: Začnete ráno o 8 hodine a vždy po 2 hodinách si pripravte čerstvú.

Prvý pohár :    8.00

Druhý pohár: 10.00

Tretí pohár:    12.00

Štvrtý pohár:  14.00

Piaty pohár:    16.00

Šiesty pohár:   17.00

Siedmy pohár: 20.00