ZAPPER Kontaktná adresa

Zappertechnology EU s.r.o. 
Hlavná 115/23A
943 01 Štúrovo, Slovenská republika.
ICO: 51729 849
DIC: SK 2120 805 962
Okresný súd Nitra. Vložka č. 29781/N
SK12 0200 0000 0039 9833 5851

Mobil: 0949 855 020
Pevná linka: 036 7510 270

 

V prípade Vašich otázok píšte na zappertechnology2013@gmail.com
alebo volajte na uvedené telefónne čísla.

Pracovná doba: Pondelok až štvrtok od 9:00 do 15:30.